Följande personer hjälpte till med att skapa denna sida:
 • Piotr Cieluch
 • Jan Rasmussen
 • Martin Pola
 • Kristján Fenrir Sigurðarson
 • Martin Uzak
 • Michai Ramakers
 • Baron von Schweinbraten
 • Linda Maria
 • Vladimir Levijev
 • Ståle Torg Holten
 • Marco Serantoni
 • Lukáš "spark" Šandala
Nyheter

2016, January
Nicer look.

2011, juni
Nya översättningar.

2009, augusti
Förbättringar.

2008, 21a dec
Första öppna versionen