Sammanställning av sex sudokus per A4-sida.
Välj svårighetsgrad och antal sidor.
Svårighetsgrad Antal sidor


Nyheter

2016, January
Nicer look.

2011, juni
Nya översättningar.

2009, augusti
Förbättringar.

2008, 21a dec
Första öppna versionen