Nasledovní ludia pomohli s prekladom:
 • Piotr Cieluch
 • Jan Rasmussen
 • Martin Pola
 • Kristján Fenrir Sigurðarson
 • Martin Uzak
 • Michai Ramakers
 • Baron von Schweinbraten
 • Linda Maria
 • Vladimir Levijev
 • Ståle Torg Holten
 • Marco Serantoni
 • Lukáš "spark" Šandala
Novinky

2016, January
Nicer look.

Jún 2011
Nové preklady.

August 2009
Vylepšenia

21.12.2008
Prvá verejna verzia