Skriv inn sudokunummeret og klikk på knappen.


#  
Nyheter

2016, January
Nicer look.

Juni 2011
Nye oversettelser.

August 2009
Forbedringer.

21. desember 2008
Første offentlige versjon.